ACTE NECESARE PENTRU PRIMA INSCRIERE 


  1.   cererea de solicitare informaţii si convenţie
  2.   cererea de recepţie si înscriere
  3.   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat
  4.   actele de proprietate in copie legalizata
  5.   certificatul fiscal (de la Directia de taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare 
  6.   copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor 

 

 

   DEZLIPIRE SAU ALIPIRE 
   1.   cererea de solicitare informaţii si convenţie
   2.   cererea de recepţie si înscriere
   3.   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat
   4.   extras de carte funciara pentru informare
   5.   copii xerox după actele de proprietate
   6.   copii xerox după actele de identitate

nota: la dezlipirea in mai mult de doua loturi este necesar certificatul de urbanism pentru dezlipire

 

 

   ACTUALIZARE (INSCRIEREA CONSTRUCTIEI)
   1.   cererea de solicitare informaţii si convenţie
   2.   cererea de recepţie si înscriere
   3.   extras de carte funciara pentru informare
   4.   copie după planul de amplasament al terenului pe care se edifica o construcţie noua sau se extinde o construcţie
   5.   autorizaţie de construire

   6.   proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
   7.   copii xerox după actele de identitate

 

 Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de complexitatea lucrarii.

NO PICTURE AVAILABLELOADING...ToPoSMART GruP